تبلیغات در تلگرام
تبلیغات در اینستاگرام
تبلیغات در فیسبوک
تبلیغات در گوگل پلاس
تبلیغات در توئیتر

ضوابط خرید دامنه

- تمدید دامنه های منقضی شده در صورت مقدور بودن ممکن است مطابق قوانین ثبت کننده بین المللی دامنه مشمول هزینه شود. انتقال دامنه های منقضی شده مقدور نمی باشد.
- تاریخ مستند ثبت و زمان باقی مانده از دوره ثبت دامنه اطلاعات whois دامنه است.
- اگر ثبت یا انتقال دامنه خریدار به دلیل رد درخواست از سوی مرکز ثبت مرجع، ثبت دامنه توسط شخص دیگر در حین ثبت، یا عدم تکمیل مراحل انتقال یا هر دلیل دیگری که خارج از اختیار فراسان باشد ممکن نشود فراسان تنها موظف به برگرداندن مبلغ پرداختی به خریدار می باشد. در صورت عودت وجه به حساب بانکی خریدار فراسان حق دارد هزینه انتقال و هزینه خدمات خود را از وجه برگشتی کسر نماید.
- فراسان حق ممانعت از انتقال دامنه خریدار به درخواست وی را ندارد. فراسان حق دارد برای انتقال دامنه هویت خریدار را احراز نماید.
- فراسان سرویس ثبت و انتقال دامنه را به عنوان نماینده فروش و واسط انجام می دهد. پذیرفته نشدن درخواست ثبت یا انتقال دامنه خریدار توسط ثبت کننده بین المللی یا رجیستری دامنه مسؤولیتی را متوجه فراسان نمی سازد.
- مسؤولیت اطلاعات و مشخصات اظهار شده مالک دامنه با شخص خریدار می باشد و فراسان مسؤولیتی در قبال مشکلات احتمالی پیش آمده برای مالکیت دامنه ندارد.
- خریدار موظف است حقوق مالکیتی دامنه را پیش از ثبت بررسی نماید. در صورت اقامه هر گونه دعوی مالکیتی داخلی یا بین المللی از طرف اشخاص ثالث و رأی مراجع صالح ایرانی یا بین المللی فراسان موظف است مطابق آرای صادر شده اقدام نماید.
- فراسان مسؤولیتی در قبال بازگرداندن دامنه از دست رفته یا دامنه منقضی شده ای که تمدید آن ممکن نیست ندارد.